Sisäilmatutkimukset

 

Sisäilmamittausten tavoitteena on löytää syitä oireilulle tai poissulkea sisäilmaongelmien syitä.

 

Sisäilmaongelmia voidaan selvittää kymmenillä eri mittauksilla. Kaikkien mittausten tekeminen olisi liian työlästä ja kallista – on siis tiedettävä mitä sisäilmasta todella kannattaa mitata, mistä ja miksi.
 
Mittaukset suunnitellaan usein käyttäjäkyselyn perusteella sekä otospohjaisesti rakenteiden ja materiaalien perusteella.
 
Sisäilmamittausten tavoitteena on löytää syitä oireilulle tai poissulkea joitakin sisäilman osa-alueita ongelmien syistä.

 

Sisäilmatutkimuksilla pyritään selvittämään:
 • Viitteitä haitallisista päästölähteistä
 • Altistepitoisuuksia ilmassa ja pölyssä
 • Haitallisten kemikaalien läsnäoloa
 • Ilmanvaihdon puhtautta ja altisteiden kulkeutumista
 • Irtaimiston päästöjä sisäilmaan
 • Oireiden selittäjiä ja terveyskorrelaatioita

 

Sisäilmanäytteitä kerätään suoraan ilmasta ja pinnoilta.

 

Ilmanäytteet
 • VOC-ilmamittaukset
 • aldehydit ym. kaasut
 • toksiset mikrobit
 • PAH-aineet
Pintanäytteet
 • kuitututkimus, teolliset mineraalikuidut
 • pölyn toksisuusmittaukset
 • pölyn koostumusanalyysi
Sisäilman näytteitä