Sisäilmaongelmien ratkaiseminen

Sisäilmaongelma on vika, joka korjataan tilanteeseen soveltuvilla menetelmillä. Väärä korjaustapa voi jopa pahentaa ongelmaa.

 

Ratkaisun tavoite – tilat herkälle vai terveelle, minkälaiseen rakennukseen?

Sisäilmakorjauksen tavoitteena on estää haitallinen altistuminen, jotta ihmiset eivät oireile eivätkä sairastu tiloissa. Yleensä terveet ihmiset sietävät oireilematta jonkin verran epäpuhtauksia, mutta herkistyneet henkilöt vaativat erityispuhtaat tilat. Niinpä henkilön herkkyys on erittäin olennainen tieto ongelmaratkaisussa. Henkilön henkilökohtainen herkkyys voidaan määrittää ISEC Sisäilmakyselyn avulla.

Optimaalinen korjausratkaisu voi olla erilainen eri rakennuksissa. Korjausten on oltava aina luotettavia. Kokonaiskustannuksiin vaikuttavat investointi-, käyttö- ja ylläpitokustannukset.

 

Korjausratkaisu – estetään haitallinen altistuminen

Kaikissa rakennuksissa on erilaisia vikoja, vaurioita ja haitallisia päästölähteitä. Kaikki vauriot eivät aiheuta terveyshaittoja. Siksi kaikkia vikoja ei tarvitse korjata sisäilmaongelmien vuoksi. Riittää, että haitallinen altistuminen estetään luotettavasti.

Haitallinen altistuminen voidaan estää poistamalla haitallinen päästölähde (korjaus), estämällä altisteiden kulkeutuminen sisäilmaan (koteloinnit, kapseloinnit, tiivistykset, paine-erojen hallinta), laimentamalla altisteiden pitoisuuksia (ilmanpuhdistus, ilmanvaihdon tehostaminen) tai sulkemalla tilat ja siirtymällä väistötiloihin.

 

Koekorjaus – testataan ratkaisun toimivuus ja riittävyys

Yli- ja alikorjaaminen sekä väärät ratkaisut vältetään tekemällä koekorjauksia joihinkin tiloihin ja mittaamalla toimien terveydellisen vaikuttavuuden riittävyys. Koekorjaus on tarkoitettu taloudellisten ja terveydellisten riskien hallintaan, se varmistaa isomman investoinnin oikean suuruusluokan ja onnistumisen. Onnistuneen ja riittävän koekorjauksen tulokset monistetaan kaikkiin tarvittaviin tiloihin.

Isec sisäilmaongelmien ratkaisu banner
  

Koe- ja täsmäkorjaukset

  • vaurioiden korjaukset, koteloinnit ja kapseloinnit
  • rakenteiden liitospintojen tiivistykset + paine-erojen hallinta
  • lattiakorjaukset (pikakorjaus / perusteellinen korjaus)
  • iv-säädöt ja tasapainotukset ja paine-erojen hallinta
  • herkistyneiden puhdastilat
  • ilmanpuhdistus

Sisäilmakorjauksessa tärkeintä on korjata ne ongelmat, jotka aiheuttavat oireita – kaikki löydetyt viat ja vauriot eivät ole yhtä merkittäviä.

Risto Salin, toimitusjohtaja

  

Lattian korjaus