Sisäilmatutkimukset

 

Tilaa meiltä oikeat sisäilmatutkimukset kulloiseenkin tarpeeseen. Käänny jo mittausten suunnittelussa todellisten ammattilaisten puoleen. 

 

Sisäilmatutkimuksissa sinua auttavat 

Eteläisessä Suomessa:
Olavi Vaittinen
Rakennusterveysasiantuntija
p. 050 464 7201

Pirkanmaalla:
Sirkku Laine
Kuntotutkija,  rakennusterveysasiantuntija (koulutuksessa)
p. 044 733 1598

Pohjois-Suomessa:
Mikko Salin 
Johtaja (tutkimuspalvelut),
p. 045 866 2929

 

Teemme sisäilmatutkimuksia seuraavilla menetelmillä:

 • VOC-mittauksia ilmasta ja materiaaleista
 • Mikrobimittauksia ilmasta ja materiaaleista (viljely, QPCR)
 • Kuitumittaukset (mineraalikuitujen laskenta ja pölyn koostumus)
 • Olosuhdemittaukset (lämpötila, suhteellinen kosteus, hiilidioksidi)
 • Paine-eromittaukset (hetkelliset ja tallentavat mittaukset)
 • Ilmamäärämittaukset
 • Muiden epäpuhtauksien mittaukset ilmasta ja materiaaleista (formaldehydi, PAH, PCB)

Sisäilmaongelmia voidaan selvittää kymmenillä eri mittauksilla. Kaikkien mittausten tekeminen olisi kuitenkin liian työlästä ja kallista – on siis tiedettävä, mitä sisäilmasta todella kannattaa mitata, mistä ja miksi. 

Mittaukset voidaan suunnitella esim. ISEC Sisäilmakyselyn perusteella tai otospohjaisesti rakenteiden ja materiaalien perusteella. 

Sisäilmamittausten tavoitteena on löytää syitä oireilulle tai poissulkea joitakin sisäilman osa-alueita ongelmien syistä. Teemme tietysti myös altistumisolosuhteiden arviointia.

 

Sisäilmatutkimuksilla pyritään selvittämään:

 • viitteitä haitallisista päästölähteistä
 • altistepitoisuuksia ilmassa ja pölyssä
 • kohonneiden pitoisuuksien yhdistelmiä
 • haitallisten kemikaalien läsnäoloa
 • ilmanvaihdon puhtautta ja altisteiden kulkeutumista
 • irtaimiston päästöjä sisäilmaan
 • oireiden selittäjiä ja terveyskorrelaatioita