Sisäilmatutkimukset

 

Sisäilmamittausten tavoitteena on löytää syitä oireilulle tai selvittää sisäilmaongelmien syitä.

 

Sisäilmaongelmia voidaan selvittää kymmenillä eri mittauksilla. Kaikkien mittausten tekeminen olisi kuitenkin liian työlästä ja kallista – on siis tiedettävä, mitä sisäilmasta todella kannattaa mitata, mistä ja miksi.

Mittaukset suunnitellaan usein ISEC Sisäilmakyselyn perusteella sekä otospohjaisesti rakenteiden ja materiaalien perusteella.

Sisäilmamittausten tavoitteena on löytää syitä oireilulle tai poissulkea joitakin sisäilman osa-alueita ongelmien syistä.

 

Sisäilmatutkimuksilla pyritään selvittämään:

  • viitteitä haitallisista päästölähteistä
  • altistepitoisuuksia ilmassa ja pölyssä
  • kohonneiden pitoisuuksien yhdistelmiä
  • haitallisten kemikaalien läsnäoloa
  • ilmanvaihdon puhtautta ja altisteiden kulkeutumista
  • irtaimiston päästöjä sisäilmaan
  • oireiden selittäjiä ja terveyskorrelaatioita