Rakennusten kuntotutkimukset

Selvitämme kuntotutkimuksilla rakennusten ja teknisten järjestelmien kuntoa, mahdollisia vaurioita ja niiden yhteyttä sisäilmasta johtuvaan oireiluun.

Teemme laajasti erilaisia kuntotutkimuksia, kuten paine-eromittauksia, ilmamäärämittauksia, materiaalinäytteenottoa, rakenne- ja pintakosteusmittauksia, vuotoilmatutkimuksia sekä rakenneavauksia. Lisäksi selvitämme teknisten LVI-järjestelmien toiminnan, tarkoituksenmukaisuutta ja kuntoa.

Kysy lisää kuntotutkimuksista kokeneilta ammattilaisiltamme


Etelä-Suomessa
Petri Nevalainen
Kuntotutkija, asbesti- ja haitta-aineasiantuntija sekä rakenteiden kosteuden mittaaja
p. 044 231 8851

Pirkanmaalla
Päivi Nieminen
Kuntotutkija, rakennusinsinööri
044 033 9102

Satakunnassa
Sami Haapaniemi
Kosteusvaurion kuntotutkija, rakennusinsinööri
p. 044 773 4454

Osa kuntotutkimusmenetelmistä on kertaluontoisia ja osa tallentavia. Rakennusten olosuhteen vaihtuvat, esimerkiksi ilmanvaihto toimii erilailla eri vuorokauden aikoina, siksi kokonaiskuvan saamiseen tarvitaan myös loggaavia mittauksia.

Tutustu ISEC Sisäilmaloggeriin nettisivuillamme →
ISEC Sisäilmaloggeri -esite →
 
Tekninen ja terveysperusteinen tutkimus toimivat rinnakkain ja täydentävät toisiaan. Sisäilmaongelman ratkaisuun tarvitaan kattava kuva rakennusteknisistä ja fysikaalisista syy-seuraussuhteista. Niiden arviointi auttaa reagoimaan sisäilmaongelmaan kaikilla tasoilla. Oleellisia kokonaisuuksia ovat käyttäjien altistumisriski, puhtaan korvausilman saanti, rakenteiden vaurioitumismekanismit sekä rakennuksen ylläpitokulttuuri.
 
Viat ja vauriot ovat usein eri asia kuin terveydelle haitallinen päästölähde. Kuntotutkimuksen tulosten tulkinnassa keskeistä ei välttämättä ole raja-arvojen ylittäminen vaan se, millä tuloksilla on oikeasti merkitystä käyttäjien terveyteen. Vaikka rakennuksessa olisi mitä tahansa altisteita mutta siellä ei oireilla vakavasti, silloin altisteilla ei ole sisäilmatutkimusten näkökulmasta vaikutusta.
 
Sisäilmaongelmien korjauksena ei myöskään ole tarpeen korjata niitä vikoja, joilla ei ole vaikutusta ihmisten terveyteen. Sisäilmanongelman korjaus ei ole peruskorjaus.

"Kaikissa rakennuksissa on vikoja ja vaurioita. Olennaista on, tuottavatko ne terveydelle haitallisia altisteita, ja että pääsevätkö altisteet sisäilmaan."

Sirkku Laine, kuntotutkija