Inspector Sec Oy Laboratorio

 

Palvelut
  • huonepölyn solutoksisuus
  • mikrobi-ilmanäytteen solutoksisuus, laskeumamalja
  • materiaalinäytteen suoraviljelyn solutoksisuus
  • huonepölyn suoraviljelyn solutoksisuus
  • mineraalikuitujen analysointi, geeliteippinäyte

Solutoksisuuden määritämme karjun siittiösolujen liikkuvuustestillä.


 

Lisätietoja tutkimuksista ja laboratoriotoiminnasta antavat:

Mari Leppilampi
laboratoriopäällikkö
050 411 0917

Pekka Salin
johtava asiantuntija

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@isec.fi

”Toksisuusmittaukset ovat tärkeä osa sisäilmahaitan kokonaisarviointia.”

Mari Leppilampi, laboratoriopäällikkö