Kuntotutkimukset

Kuntotutkimuksilla selvitetään rakennusten teknistä kuntoa ja sen yhteyttä sisäilmasta johtuvaan oireiluun. Viat ja vauriot ovat usein eri asia kuin terveydelle haitallinen päästölähde.

Terveysperusteisessa toimintamallissamme tekninen ja terveysperusteinen tutkimus toimivat rinnakkain ja täydentävät toisiaan. Rakennuksen ja teknisten järjestelmien kuntoa ja mahdollisia vaurioita selvitetään kuntotutkimustoimilla.
 
Kuntotutkimukseen voi kuulua mm. paine-eromittauksia, ilmamäärämittauksia, materiaalinäytteenottoa, rakenne- ja pintakosteusmittauksia, vuotoilmatutkimuksia sekä rakenneavauksia. Lisäksi kuntotutkimuksiin voi kuulua teknisten LVI-järjestelmien toiminnan, tarkoituksenmukaisuuden ja kunnon selvittämistä.

Osa kuntotutkimusmenetelmistä on kertaluontoisia ja osa tallentavia. Rakennusten olosuhteen vaihtuvat, esimerkiksi ilmanvaihto toimii erilailla eri vuorokauden aikoina, siksi kokonaiskuvan saamiseen tarvitaan myös loggaavia mittauksia.

Tutustu ISEC Sisäilmaloggeriin nettisivuillamme →
ISEC Sisäilmaloggeri -esite →
 
Sisäilmaongelman ratkaisuun tarvitaan kattava kuva rakennusteknisistä ja fysikaalisista syy-seuraussuhteista. Niiden arviointi auttaa reagoimaan sisäilmaongelmaan kaikilla tasoilla. Oleellisia kokonaisuuksia ovat käyttäjien altistumisriski, puhtaan korvausilman saanti, rakenteiden vaurioitumismekanismit sekä rakennuksen ylläpitokulttuuri.
 
Kuntotutkimuksen tulosten tulkinnassa keskeistä ei välttämättä ole raja-arvojen ylittäminen vaan se, millä tuloksilla on oikeasti merkitystä käyttäjien terveyteen. Vaikka rakennuksessa olisi mitä tahansa altisteita mutta siellä ei oireilla vakavasti, silloin altisteilla ei ole sisäilmatutkimusten näkökulmasta vaikutusta.
 
Sisäilmaongelmien korjauksena ei myöskään ole tarpeen korjata niitä vikoja, joilla ei ole vaikutusta ihmisten terveyteen. Sisäilmanongelman korjaus ei ole peruskorjaus.

"Kaikissa rakennuksissa on vikoja ja vaurioita. Olennaista on, tuottavatko ne terveydelle haitallisia altisteita, ja että pääsevätkö altisteet sisäilmaan."

Sirkku Laine, kuntotutkija