Kriisinhallinta ja viestintä sisäilmaongelmissa

Kriisiytyneiden sisäilmaongelmien hoito on yksi vahvuuksistamme. Kokonaisvaltainen ja ratkaisuhakuinen ote, osaava tiedottaminen ja vakiintuneet yhteydenpitotavat eri sidosryhmien kanssa mahdollistavat laajan ongelmanratkaisun.

Sisäilmakriisissä on monta osapuolta

Heti sisäilmaselvityksen alussa on tunnistettava kaikki sisäilmakriisin osapuolet ja heidän tiedontarpeensa.
Kriisinhallinnan tärkein tehtävä on tiedottaa siten, että turhilta peloilta katkaistaan siivet, sekä valjastaa kaikki intressiryhmät yhteisen tavoitteen taakse – ongelman ratkaisemiseen.
 

Onnistunut kriisinhallinta lähtee luottamuksesta

Luottamuksen rakentaminen rakennuksen omistajan, tutkijoiden ja rakennuksen käyttäjien ja muiden mahdollisten intressiryhmien välillä on erittäin oleellista onnistuneessa prosessissa.
Luottamuksen syntyminen mahdollistaa toimien toteuttamisen ilman vastakkainasettelua ja vaimentaa kriisin vaikutusta osapuolten käyttäytymiseen.

Viestinnän tavoitteena on keskittyä tosiasioihin rauhoittavalla otteella sekä tiedottaen riittävästi, jotta kaikkien eri osapuolten käsitys tilanteesta ja sen hoidosta on yhteneväinen.


 

Näin synnytät sisäilmakriisin:
  • Vähättele tilankäyttäjien huolia ja oireilua
  • Älä tunnusta ongelmien olemassaoloa
  • Viivyttele tutkimusten aloittamisessa
  • Tutki mahdollisimman suppeasti
  • Älä osallistuta kaikkia asian osapuolia
  • Älä tiedota, äläkä ainakaan kerro kaikkea
  • Jätä suositellut korjaustoimet toteuttamatta

 

Lisätietoja sisäilmaviestinnästä antaa:
Sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@isec.fi

Päivi Littow
tiedottaja ja markkinointipäällikkö
045 679 1477

”Tiedottaminen on tehtävä avoimesti, oikea-aikaisesti ja totuudenmukaisesti.”

Päivi Littow, tiedottaja ja markkinointipäällikkö