ISEC Sisäilmaloggeri


ISEC Sisäilmaloggeri on tarkoitettu sisäilmaolosuhteiden jatkuvatoimiseen mittaamiseen ja kertyvän mittausdatan tallentamiseen analysointia varten. Loggerista saatavia mittaustuloksia käsitellään tilastollisin menetelmin.

 

Mitattavat parametrit

  • huoneen lämpötila (°C)
  • kosteus (RH %)
  • hiilidioksidipitoisuus (CO2)
  • paine-ero ulkoilmaan nähden (Pa)

Optiona indikaattori-VOC-antureita.

 

Miten sisäilmaloggeri toimii?

ISEC Sisäilmaloggeri tallettaa jokaisesta anturista mittauslukemat 10 minuutin välein. Data lähetetään WLAN- tai GSM-modeemin avulla ja tallennetaan verkkopalvelimelle (versiosta riippuen), joka on suojattu salasanalla. Käyttöoikeuden omaavat henkilöt voivat tarkastella verkkopalvelimelle tallennettuja yksittäisiä mittaustuloksia tai mittaustulosten pidempiaikaista vaihtelua.

 

Huolto ja tekninen tuki

045 150 3866
info(@)isec.fi