ISEC Sisäilmakysely


Sisäilmakyselyn tavoitteena on saada tietoa rakennuksen olosuhteista, auttaa terveydellisessä riskinarviossa sekä tunnistaa erityisen puhtaita tiloja tarvitsevat henkilöt ja mahdolliset haittaa aiheuttavat tilat.


Lisätietoja ISEC Sisäilmakyselystä antaa:

Mari Leppilampi
Tutkija, työterveyshuollon asiantuntija
044 791 0909
etunimi.sukunimi@isec.fi

Sisäilmakyselymme pureutuu laajasti sisäilmaongelmaan liittyviin kysymyksiin. Se antaa yleiskuvan tutkittavien tilojen sisäilmaolosuhteista ja suuntaa tilojen jatkotutkimustarpeita. Kyselyssä on erilliset osiot mm. aistinvaraisille havainnoille, koetuille oireille ja sairauksille sekä rakennuksen vaurio- ja korjaushistorialle.

Kyselyanalyysi on tärkeä osa kokonaiskuvan muodostamisessa. Kyselyn tuloksia käytetään mm. sisäilmaongelmien syiden alustavaan arviointiin, kosteus- ja homevaurioiden paikantamiseen sekä tutkimustarpeen ja sen laajuuden kartoittamiseen.

Tilankäyttäjät vaikuttamassa tutkimuksiin

ISEC Sisäilmakyselyn keskeinen tavoite on myös sitouttaa käyttäjiä ratkaisuprosessiin. Laajan kyselyn täytettyään tilankäyttäjät tietävät olevansa mukana ongelmien ratkaisussa, heitä on kuunneltu ja he ovat saaneet kertoa kaiken oleellisen rakennukseen liittyen.

Kyselyn avulla tutkimuksissa voidaan puuttua laajasti tilankäyttäjien kokemiin haittoihin, mikä lisää projektin onnistumisen mahdollisuuksia ja yleistä tyytyväisyyttä tehtyihin toimiin. Sisäilmakyselyllä voidaan tunnistaa myös sisäilmaongelmaan liittyvä työyhteisön stressitaso ja erityiset tiedotustarpeet.

Tunnistetaan erityisen puhtaita tiloja tarvitsevat henkilöt

Osa ihmisistä tarvitsee erityisen puhtaita tiloja, heidän elimistönsä on erittäin herkkä ja he oireilevat usein tavanomaisille asioille myös puhtaissa tiloissa. Sisäilmakysely auttaa tunnistamaan tällaiset henkilöt ja antaa eväitä heidän auttamiseensa.

Erityisen puhtaita tiloja tarvitsevien henkilöiden tunnistaminen auttaa jakamaan vastuita rakennuksen omistajan ja työnantajan välillä. Rakennuksen omistajan tehtävänä on huolehtia, että rakennus ei aiheuta oireita eikä sairastuta terveitä tilankäyttäjiä. Työnantajan tehtävä on huolehtia, että erityisen puhtaita tiloja tarvitseva työntekijäkään ei oireile työpaikallaan.

Kaikkia rakennuksia ei voi tehdä kauttaaltaan niin hyvään kuntoon, että kaikki erityisen puhtaita tiloja tarvitsevat voisivat siellä olla – tiloja voidaan kuitenkin tehdä normaalia puhtaammiksi.

”Sisäilmaan liittyvillä oireilla on eroa: sama oire voi olla elimistön luonnollinen reaktio tai merkki vakavastakin sairastumisesta. Nämä on eroteltava toisistaan. Kattavassa sisäilmakyselyssämme on yli 100 kysymystä, jotka auttavat kokonaisuuden hahmottamisessa.”

Mari Leppilampi, tutkija