Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

 

Tilaa meiltä lain vaatimat asbesti- ja haitta-ainekartoitukset. Kartoitukset tehdään sertifioidun AHA-kartoittajan tai rakennusterveysasiantuntijan (RTA) toimesta. 

Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen sekä suunnitellun kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämää ammatillista osaamista.

AHA-kartoitusten suunnittelussa sinua auttaa:
Petri Nevalainen
Kuntotutkija,
asbesti- ja haitta-aineasiantuntija (sertifikaattinumero C-23225-33-17)
petri.nevalainen@isec.fi
p. 044 231 8851


 

Tutkimme asbestin lisäksi myös muut yleisimmät haitta-aineet kuten PAH-yhdisteet, PCB-yhdisteet ja raskasmetallit.

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, johon voi sisältyä asbestipurkutyötä, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä. Asbestikartoituksesta saat kattavan raportin, joka toimii työkaluna luvanvaraista asbestipurkutyötä suunniteltaessa.

Asbestikartoituksessa on:

  1. paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti,
  2. selvitettävä asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä,
  3. selvitettävä rakenteissa olevan asbestin ja sitä sisältävien materiaalien pölyävyys niitä käsiteltäessä tai purettaessa.                                                                    
    (Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015))

 

 

 

 

 

 

 

Asbesti on terveydelle erittäin vaarallista. Asbestia käytettiin Suomessa useissa eri rakennusmateriaaleissa ennen vuotta 1993, jolloin sen käyttö kiellettiin. Ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa, joissa tehdään remonttia, on tehtävä asbestikartoitus ennen töiden aloittamista.