Laboratorio

 

Palvelut
  • huonepölyn solutoksisuus (akkreditoitu)
  • mikrobi-ilmanäytteen solutoksisuus (akkreditoitu)
  • materiaalinäytteen suoraviljelyn solutoksisuus
  • huonepölynäytteen pintasivelyviljelyn solutoksisuus

 

Solutoksisuuden määritämme karjun siittiösolujen
liikkuvuustestillä.

  
Tutkijat Tiina ja Katri

Katri Nelo, laboratoriopäällikkö

”Toksisuusmittaukset ovat tärkeä osa sisäilmahaitan kokonaisarviointia.”

Katri Nelo, laboratoriopäällikkö

  

Oulun laboratorion sijainti kartalla

Oulussa sijaitseva laboratoriomme on FINAS:n akkreditoima testauslaboratorio T285.

www.finas.fi
  

Finas akkredointi sertifikaatti, T285

  

Lisätietoja tutkimuksista ja laboratoriotoiminnasta antaa:
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@isec.fi

Katri Nelo
laboratoriopäällikkö
050 411 0917

Pekka Salin
johtava asiantuntija
 
Tiina Heikkinen
laboratorioanalyytikko
045 155 5157