Laboratorio

 

Palvelut
  • huonepölyn solutoksisuus (akkreditoitu)
  • mikrobi-ilmanäytteen solutoksisuus (akkreditoitu)
  • materiaalinäytteen suoraviljelyn solutoksisuus
  • huonepölyn suoraviljelyn solutoksisuus

Solutoksisuuden määritämme karjun siittiösolujen liikkuvuustestillä.
 
Tutkijat Tiina ja Katri

Lisätietoja tutkimuksista ja laboratoriotoiminnasta antavat:

Katri Nelo
laboratoriopäällikkö
050 411 0917

Pekka Salin
johtava asiantuntija

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@isec.fi

Katri Nelo, laboratoriopäällikkö

”Toksisuusmittaukset ovat tärkeä osa sisäilmahaitan kokonaisarviointia.”

Katri Nelo, laboratoriopäällikkö

 

Oulun laboratorion sijainti kartalla
Oulussa sijaitseva laboratoriomme on FINAS:n akkreditoima testauslaboratorio T285.

www.finas.fi

Finas akkredointi sertifikaatti, T285
 

ILAC MRA -akkreditointitunnus