Kriisinhallinta ja viestintä sisäilmaongelmissa

 

Kriisinhallinta on yksi vahvuuksistamme. Kokonaisvaltainen ja ratkaisuhakuinen ote, osaava tiedottaminen ja vakiintuneet yhteydenpitotavat eri sidosryhmien kanssa mahdollistavat laajan ongelmanratkaisun.

 

Tilankäyttäjät vaikuttamassa tutkimuksiin

Heti sisäilmaselvityksen alussa on tunnistettava kaikki sisäilmakriisin osapuolet ja heidän tiedontarpeensa. Kriisinhallinnan tärkein tehtävä on tiedottaa siten, että turhilta peloilta katkaistaan siivet sekä valjastaa kaikki intressiryhmät yhteisen tavoitteen taakse – ongelman ratkaisemiseen.
 

Onnistunut kriisinhallinta lähtee luottamuksesta

Luottamuksen rakentaminen rakennuksen omistajan, tutkijoiden ja rakennuksen käyttäjien ja muiden mahdollisten intressiryhmien välillä on erittäin oleellista onnistuneessa prosessissa. Luottamuksen syntyminen mahdollistaa toimien toteuttamisen ilman vastakkainasettelua ja vaimentaa kriisin vaikutusta osapuolten käyttäytymiseen.

Viestinnän tavoitteena on keskittyä tosiasioihin rauhoittavalla otteella sekä tiedottaen riittävästi, jotta kaikkien eri osapuolten käsitys tilanteesta ja sen hoidosta on yhteneväinen.

  
 
Isec kriisinhallinta
  

Näin synnytät sisäilmakriisin:

  • Vähättele tilankäyttäjien huolia ja oireilua
  • Älä tunnusta ongelmien olemassaoloa
  • Viivyttele tutkimusten aloittamisessa
  • Tutki mahdollisimman suppeasti
  • Älä osallistuta kaikkia asian osapuolia
  • Älä tiedota, äläkä ainakaan kerro kaikkea
  • Jätä suositellut korjaustoimet toteuttamatta

 

Päivi Littow, tiedottaja ja markkinointipäällikkö

”Tiedottaminen on tehtävä avoimesti, oikea-aikaisesti ja totuudenmukaisesti.”

Päivi Littow, tiedottaja ja markkinointipäällikkö

  

Lisätietoja sisäilmaviestinnästä antaa:
Sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@isec.fi

Päivi Littow
tiedottaja
045 679 1477