ISEC Sisäilmakysely

 

Sisäilmakyselyn tavoitteena on määrittää ongelman haittaavuus, auttaa terveydellisessä riskinarviossa, määrittää henkilön herkkyys ja saada rakennuksesta olosuhdetietoa.

 

Sisäilmakyselymme pureutuu laajasti sisäilmaongelmaan liittyviin kysymyksiin. Se antaa yleiskuvan tutkittavien tilojen sisäilmaolosuhteista ja suuntaa tilojen jatkotutkimustarpeita. Kyselyssä on erilliset osiot mm. vastaajan taustatiedoille, kohteesta tehdyille aistinvaraisille havainnoille, koetuille oireille ja sairauksille sekä rakennuksen vaurio- ja korjaushistorialle.

Kyselyanalyysi on tärkeä osa kokonaiskuvan muodostamisessa. Sen avulla saadaan paljon tietoa rakennuksen olosuhteisiin vaikuttavista tekijöistä. Kyselyn tuloksia käytetään mm. kosteus- ja homevaurioiden paikantamiseen ja tutkimustarpeen laajuuden kartoittamiseen.

Isec sisäilmakysely

Tilankäyttäjät vaikuttamassa tutkimuksiin

Sisäilmakyselyn keskeisiä tavoitteita on myös sitouttaa käyttäjiä ratkaisuprosessiin. Laajan kyselyn täytettyään tilankäyttäjät tietävät olevansa mukana ratkaisuprosessissa, heitä on kuunneltu ja he ovat saaneet kertoa kaiken oleellisen rakennukseen liittyen.
Tällöin tutkimuksissa voidaan puuttua laajasti tilankäyttäjien kokemiin haittoihin, mikä lisää projektin onnistumisen mahdollisuuksia ja yleistä tyytyväisyyttä tehtyihin toimiin. Käyttäjäkyselyllä voidaan tunnistaa sisäilmaongelmaan liittyvä työyhteisön kriisiytyminen, erityiset tiedotustarpeet ja mahdolliset tarpeet nopeaan terveydensuojeluun.
 

Tunnistetaan erityisen herkät tilankäyttäjät

Sisäilmakyselyn avulla voidaan tunnistaa tilankäyttäjien herkkyys. Herkillä tilankäyttäjillä on erilaiset tarpeet tilojen puhtauden kannalta.

Herkkien käyttäjien tunnistaminen auttaa jakamaan vastuita rakennuksen omistajan ja työnantajan välillä. Rakennuksen omistajan tehtävänä on huolehtia, että rakennus ei aiheuta oireita eikä sairastuta terveitä tilankäyttäjiä. Työnantajan tehtävä on huolehtia, että herkkäkään työntekijä ei oireile työpaikallaan.

Sisäilmaan liittyvillä oireilla on eroa: Sama oire voi olla elimistön luonnollinen reaktio, ärsyttävä ja voimakkaastikin haittaava muttei merkki sairastumisesta tai vakavastikin sairastumisesta. Nämä on eroteltava toisistaan.

  

”Sisäilmaan liittyvä oireilu on muutakin kuin astmaa ja ärsytysoireita. Kattavassa sisäilmakyselyssämme on yli 100 kysymystä, jotka auttavat kokonaisuuden hahmottamisessa”

Mari Leppilampi, tutkija

  

Isec leima, punainen

Lisätietoja ISEC Sisäilmakyselystä antaa:
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@isec.fi

Mari Leppilampi

tutkija
044 791 0909