HomeSpy 10 -sisäilmaloggeri

 

HomeSpy 10 -sisäilmaloggeri on tarkoitettu sisäilmaolosuhteiden jatkuvatoimiseen mittaamiseen. Mittausdata siirretään langattomasti tietokantaan, jota voidaan tarkastella Internettiin kytketyllä tietokoneella. Loggerista saatavia mittaustuloksia voidaan käsitellä tilastollisin menetelmin.


 

Mitattavat parametrit

  • huoneen lämpötila (°C)
  • kosteus (RH %, abs.)
  • hiilidioksidipitoisuus (CO2)
  • paine-ero ulkoilmaan nähden (Pa)

Optiona indikaattori-VOC -antureita.

 

Miten HomeSpy 10 -sisäilmaloggeri toimii?

HomeSpy 10 -sisäilmaloggeri tallettaa jokaisesta anturista mittauslukemat 10 min. välein. Data lähetetään WLAN- tai GSM-modeemin avulla ja tallennetaan verkkopalvelimelle (versiosta riippuen), joka on suojattu salasanalla. Käyttöoikeuden omaavat henkilöt voivat tarkastella verkkopalvelimelle tallennettuja yksittäisiä mittaustuloksia tai mittaustulosten pidempiaikaista vaihtelua.

 

Huolto ja tekninen tuki

045 150 3866
info(@)isec.fi

HomeSpy 10 -sisäilmaloggeri