palvelut, sisäympäristön kokonaistutkimus, sisäilmatutkimus, kuntotutkimus,, home, homeongelma, sisäilmaongelma, vaikuttavaa sisäilmaosaamista, inspector sec oy

Vaikuttavaa sisäilmaosaamista

Inspector Sec Oy:n palvelut keskittyvät sisäilmaongelmien ratkomiseen. Yritys tarjoaa vaikuttavaa ja asiantuntevaa tutkimuspalvelua, johon sisältyvät mm. laajat käyttäjäkyselyt, sisäilmatutkimukset ja kuntotutkimukset. Yrityksen toimialaan kuuluvat myös mm. ilmanpuhdistimien, ilmanvaihtolaitteiden ja rakenteiden tutkimiseen liittyvien työ- ja tutkimusvälineiden myynti ja huolto.

 


palvelut, sisäympäristön kokonaistutkimus, tutkimus, home, homeongelma, sisäilmaongelma, vaikuttavaa sisäilmaosaamista

Sisäympäristön kokonaistutkimus

Sisäympäristön kokonaistutkimus on oikea valinta silloin, kun rakennuksen käyttäjät oireilevat etkä tiedä miten lähtisit sisäilmaongelmaa ratkomaan.

Sisäympäristön kokonaistutkimus koostuu kohteen erityistarpeisiin räätälöidyistä sisäilma- ja kuntotutkimusmenetelmistä sekä oire- ja käyttäjäkyselyistä. Tutkimusprosessi etenee vaiheittain, eri tutkimuspakettien kautta. Kaikkien vaiheiden laajuudesta, tavoitteista ja kustannuksista sovitaan etukäteen asiakkaan kanssa.

Lue lisää»

sisäympäristön kokonaistutkimus, tutkimus, home, homeongelma, sisäilmaongelma, sisäilmaverkkokauppa, vaikuttavaa sisäilmaosaamista

Sisäilmaverkkokauppa

Laajasta tuotevalikoimastamme löytyvät erilaisilla tekniikoilla varustellut ilmanpuhdistimet, otsonointilaitteet, rakenteiden tutkimiseen sopivat työ- ja tutkimusvälineet sekä rakennuskuivaimet. Koko maahan toimitettavat tuotteet ominaisuuksineen ja hintatietoineen löytyvät sisäilmaverkkokaupastamme.

Siirry Sisäilmaverkkokauppaan»


paine-erosäätöinen, home, homeongelma, sisäilmaongelma

Paine-erosäätöinen ilmanvaihto

Oletko sulkemassa rakennusta huonon sisäilman vuoksi? Älä ryhdy toimiin tutustumatta muihin ratkaisuihin.
Paine-erosäätöinen ilmanvaihto estää tehokkaasti rakenteissa olevien epäpuhtauksien pääsyn sisäilmaan, varmistaa puhtaan korvausilman saannin sekä estää myös kosteuden tiivistymisen rakenteisiin. Se on turvallinen ja edullinen vaihtoehto hintaville väistötiloille. Hyviä käyttökohteita ovat mm. koululuokat, päiväkodit, toimistorakennukset, sairaalat ja terveyskeskukset.

Lue lisää»

palvelut, tutkimus, home, homeongelma, sisäilmaongelma, laboratorio, toksisuus, testauslaboratorio, vaikuttavaa sisäilmaosaamista

Tutkimusta ja laboratoriotoimintaa

Inspector Sec Oy:n sisäilmaosaaminen perustuu tiiviiseen poikkitieteelliseen tutkimusyhteistyöhön. Verkostomme koostuu lääketieteen, mikrobiologian, biokemian ja kemian ammattilaisista, alan johtavista tutkijoista sekä tekniikan ja rakentamisen asiantuntijoista. Teemme yhteistyötä useiden alan johtavien asiantuntijoiden kanssa ja uusia hankkeita suunnitellaan jatkuvasti. Läheisintä yhteistyötä on ollut Helsingin yliopiston Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksen Mikrobiologian osaston kanssa.

Lue lisää»


ilmanpuhdistimet, sisäilmaongelma, vaikuttavaa sisäilmaosaamista

Ilmanpuhdistimet

Huoneilman haitallisen suurta hiukkaspitoisuutta pidetään hyvin vakavana sisäilman laadun heikentäjänä. Ilmanpuhdistin on laite, joka kierrättää
sisäilmaa lävitseen ja suodattaa siitä hiukkasmaisia ja kaasumaisia epäpuhtauksia ja hajuja. Ilmanpuhdistin vähentää sisäilmaperäisiä haittoja ja poistaa haitta-aineita sisäilmasta nopeasti.
Lue lisää»

otsonointilaitteet, otsonointi, huolto, sisäilmaongelma, vaikuttavaa sisäilmaosaamista

Otsonointi ja otsonointilaitteet

Otsonointi on kertaluonteinen, muita puhdistus- ja desinfiointitoimia tukeva menetelmä, joka puhdistaa ja raikastaa sisäilmaa. Sisäilman ja pintojen otsonointi voi vähentää merkittävästi sisäilman aiheuttamaa oireilua ja lisäksi otsonointi vähentää hajuja voimakkaasti. Suosittelemme voimakkaiden otsonipitoisuuksien käyttöä sekä suhteellisen lyhyttä vaikutusaikaa.

Lue lisää»


Sisäilmaloggeri, HomeSpy 10, sisäilmaongelma, vaikuttavaa sisäilmaosaamista

HomeSpy 10 -sisäilmaloggeri

HomeSpy 10 -sisäilmaloggeri on tarkoitettu sisäilmaolosuhteiden jatkuvatoimiseen mittaamiseen ja kertyvän mittausdatan tallentamiseen analysointia varten.
Lue lisää»

palvelut, ilmastointilaitteet, huolto, sisäilmaongelma, vaikuttavaa sisäilmaosaamista

Huolto

Teemme erilaisia ilmanpuhdistimien ja muiden laitteiden korjaus-, puhdistus- ja huoltotöitä.
Nopeasti. Ystävällisesti. Tinkimättömän ammattimaisesti.

Lue lisää ja ota yhteyttä»


   Kajo, ilmanpuhdistin  sisäilmaongelma